Historical postcards
of Petr Bergmanna

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, cca 1910

Pohled na obec od severovýchodu ukazuje působivou barokní architekturu kostela sv. Michala, dílo postavené zřejmě ještě podle plánů Kryštofa Dientzenhofera jeho synem Kiliánem Ignácem. Čistá elipsa korpusu kostelní lodi je členěna svislými lisény, spojenými pod římsou vodorovným pásem obíhajícím celou stavbu. V každém takto vymezeném poli je po jednom okně. Na západní straně je připojena hranolovitá věž zakončená bání, na východní straně sakristie podobného půdorysu.

Vernéřovice
Deutsch Wernersdorf, cca 1930

Prostorná veranda i interiér kavárny Meier skýtaly příjemné prostředí pro posezení u piva, vína a nebo dobrého jídla. V objektu byl i stánek se svatými obrázky, pohlednicemi a suvenýry, jakými byly například hrnečky s potiskem místními motivy, přívěšky a podobně.